Simpel stukje code voor Joomla 3.x om te testen of een user gemachtigd is om data aan te passen.

Het is altijd slim om te zorgen dat gebruikers die niet de rechten hebben om content aan te passen, dit ook niet kunnen. Beter nog nieteens de beheer interface kunnen zien. De volgende snippet bied je de mogelijkheid om te testen of de huidige gebruiker edit rechten heeft.

$user = JFactory::getUser();
if($user->authorise('core.edit', 'com_content')) {
  echo "Yes, I can edit!";
} else {
  echo "No, I can't edit";
}

In regel 1 wordt het gebruiker object opgehaald en in de variable $user opgeslagen.
Waarna we in regel 2 testen door de functie authorise of de huidige gebruiker edit rechten ⟨core.edit⟩ heeft in het component com_content.