Correcte headers voor het uitvoeren van JSON uit PHP.

header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate');
header('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');
header('Content-type: application/json');

Eerste twee headers zijn om te zorgen dat je geen problemen hebt met browser cache, de laatste header is de correcte MIME type voor JSON.