Forceer de www of de niet www versie van de url met een 301 redirect

Stop de onderstaande code in je .htaccess en vervang de voorbeeld URL informatie

#Forceer www versie:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^voorbeeld.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.voorbeeld.nl/$1 [L,R=301,NC]
#Force non-www:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.voorbeeld\.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://voorbeeld.nl/$1 [L,R=301]